ОБЩИНА БУРГАС

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер от регистъра
Дата от регистъра
Състояние
Номер от деловодство
Дата от деловодство
Адрес
Наименование на сдружение
Сдружение ЕИК
Учредително събрание
Сдружение - Номер на вписване
Сдружение - Дата на вписване
Сдружение - Период
Представени идеални части
Начин на представителство
Сдружение - Дейност
Сдружение - Адрес
Управител
Управител - изборна дата
Управител - срок
Председател на управителен съвет
Управителен съвет - дата
Управителен съвет - срок
Членове на управителен съвет
Председател на Контролния съвет/Контрольор
Контролния съвет/Контрольор - дата
Контролния съвет/Контрольор - срок
Контролния съвет - членове
Съставил
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
   91-00-10627.03.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 97, ул. "Сан Стефано""бл.97, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 23.03.2015 г.9231.03.2015 г. 94.08%eднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1260123.03.2015 г. Прецедател: Василка Стоянова Бинчева , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 97, ул. "Сан Стефано" Член: Мира Стоянова Мърморава, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 97, ул. "Сан Стефано" Член: Жиляна Павлова Добрева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 97, ул. "Сан Стефано"1260423.03.2015 г. Контрольор: Димитър Атанасов Карагьозов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 97, ул. "Сан Стефано" Член: Гошо Василев Станков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 97, ул. "Сан Стефано" Член: Габриева Веселинова Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 97, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-10729.06.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, ул. "Сан Стефано""РАДО-гр. Бургас, жр "Меден рудник", бл.50,вх.1,2 и 3" 17.06.2016 г.   98.17%еднолично от управителя на сдружението     13454  Прецедател: Теменужка Георгиева Варимезова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, ул. "Сан Стефано" Член: Петър Неделчев Бояджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, ул. "Сан Стефано" Член: Стоян Иванов Колев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, ул. "Сан Стефано" Член: Петър Неделчев Бояджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, ул. "Сан Стефано" Член: Стоян Иванов Колев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, ул. "Сан Стефано"13457  Контрольор: Мария Желязкова Петрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-11230.03.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 60, ул. "Сан Стефано""бл.60, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 17.03.2015 г.9131.03.2015 г. 95.14%eднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1259517.03.2015 г. Прецедател: Янка Георгиева Славова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 60, вх. 3, ет. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Васил Божилов Шумов , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 60, вх. 1, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Христо Иванов Илиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 60, вх. 2, ет. 6, ул. "Сан Стефано"1259817.03.2015 г. Контрольор: Христо Георгиев Янев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 60, вх. 1, ет. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Гергана Николова Ламбова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 60, вх. 3, ет. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Калинка Пенева Колева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 60, вх. 2, ет. 7, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-1225.01.2017 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 5,6,7,8, ул. "Сан Стефано"гр. Бургас, к-с "Меден рудник", бл.12 12.01.2017 г.   95.112%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1378412.01.2017 г. Прецедател: Гергана Георгиева Пеева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 5,6,7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Андон Христов Двидов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 5,6,7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Марияна Иванова Грозданова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 5,6,7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Христо Николов Малчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 5,6,7,8, ул. "Сан Стефано"1378812.01.2017 г. Контрольор: Райна Иванова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 5,6,7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Неделина Стефанова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 5,6,7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Светла Митева Ангелова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 5,6,7,8, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-12408.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 31, ул. "Сан Стефано""бл.31, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 27.03.2015 г.11015.04.2015 г. 92.47%от управителя на управителния съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1261427.03.2015 г. Прецедател: Мария Русинова Гергова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 31, вх. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Пламена Николова Брадова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 31, вх. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Кремена Георгиева Желева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 31, вх. 1, ул. "Сан Стефано" Член: Пламена Николова Брадова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 31, вх. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Кремена Георгиева Желева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 31, вх. 1, ул. "Сан Стефано"1261727.03.2015 г. Контрольор: Кирил Тодоров Кирков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 31, вх. 2, ул. "Сан Стефано" Член: Иван Минов Минов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 31, вх. 2, ул. "Сан Стефано" Член: Колю Янчев Петров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 31, вх. 5, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-12615.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 84, ул. "Сан Стефано""бл.84, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 09.04.2015 г.11717.04.2015 г. 83.41%eднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1262609.04.2015 г. Прецедател: Марийка Андонова Костова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 84, вх. 1, ет. 4, ап. 10, ул. "Сан Стефано" Член: Кънчо Желязков Кънев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 84, вх. 7, ет. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Румен Мартинов Дойков , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 131262909.04.2015 г. Контрольор: Адриана Викторова Ковачева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 84, вх. 6, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Петър Атанасов Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 84, вх. 4, ет. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Петър Стефанов Николов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 84, вх. 4, ет. 7, ап. 77, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-12808.08.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 100, ул. "Сан Стефано""гр. Бургас,к-с "Меден рудник", бл.100" 26.07.2016 г.   91.82%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1348726.07.2016 г. Прецедател: Катя тодорова Петрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 100, ул. "Сан Стефано", ел. поща katyatova@gmail.com Член: Йорданка Иванова Стефанова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 100, ул. "Сан Стефано", ел. поща jo_stefanova@abv.bg Член: Димитър Йорданов Ламбов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 100, ул. "Сан Стефано"13490  Контрольор: Галина Петрова Томова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 100, ул. "Сан Стефано", ел. поща galinatomova@abv.bg Член: Мара Димитрова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 100, ул. "Сан Стефано" Член: Милена Минчева Костадинова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 100, ул. "Сан Стефано", ел. поща akusherka@abv.bgМ. Петрова
   91-00-13117.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 127, ул. "Сан Стефано""бл.127, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 06.04.2015 г.12221.04.2015 г. 93.238%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1263406.04.2015 г. Прецедател: Димитър Генчев Генчев , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 127, вх. 5, ет. 4, ап. 72, ул. "Сан Стефано" Член: Стоян Иванов Манолов , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 127, вх. 3, ет. 6, ап. 41, ул. "Сан Стефано" Член: Стамен Тодоров Сариев , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 127, вх. 5, ет. 5, ап. 74, ул. "Сан Стефано"1263706.04.2015 г. Контрольор: Димитър Стоянов Костадинов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 127, вх. 1, ет. 5, ап. 9, ул. "Сан Стефано" Член: Светлозар Стефанов Камбуров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 127, вх. 2, ет. 5, ап. 25, ул. "Сан Стефано" Член: Никола Пейчев Вълчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 127, вх. 4, ет. 5, ап. 58, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-13217.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 76, ул. "Сан Стефано""Сдружение на собствениците на бл.76, ж.р. "Меден Рудник, гр. Бургас" 14.04.2015 г.12321.04.2015 г. 82.23%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1264014.04.2015 г. Прецедател: Иван Русев Дончев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 76, вх. 2, ет. 5, ап. 27, ул. "Сан Стефано" Член: Лефтер Енчев Лефтеров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 76, вх. 1, ет. 8, ап. 15, ул. "Сан Стефано" Член: Марийка Христова Тодева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 76, вх. 3, ет. 6, ап. 54, ул. "Сан Стефано" Член: Лефтер Енчев Лефтеров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 76, вх. 1, ет. 8, ап. 15, ул. "Сан Стефано" Член: Марийка Христова Тодева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 76, вх. 3, ет. 6, ап. 54, ул. "Сан Стефано"1264314.04.2015 г. Контрольор: Стойко Петров Калпаклиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 76, вх. 1, ет. 4, ап. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Георги Кирилов Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 76, вх. 2, ет. 2, ап. 18, ул. "Сан Стефано" Член: Борислав Марков Тодоров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 76, вх. 3, ет. 3, ап. 46, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-13317.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 71, ул. "Сан Стефано""бл.71, ж.р "Меден Рудник", гр. Бургас" 07.04.2015 г.12522.04.2015 г. 96.15%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1264607.04.2015 г. Прецедател: Мария Димитрова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 71, вх. 3, ет. 7, ап. 19, ул. "Сан Стефано" Член: Иванка Николова Гьокова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 71, вх. 2, ап. 15, ул. "Сан Стефано" Член: Василка Андонова Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 71, вх. 3, ул. "Сан Стефано"1264907.04.2015 г. Контрольор: Ангел Василев Йорданов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 71, вх. 2, ет. 5, ап. 14, ул. "Сан Стефано" Член: Кирил Атанасов Гавазов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 71, вх. 1, ап. 19, ул. "Сан Стефано" Член: Ценко Иванов Цонев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 71, вх. 3, ет. 3, ап. 7, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-13521.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 10, ул. "Сан Стефано""бл.10, ж.р "Меден Рудник", гр. Бургас" 07.04.2015 г.12622.04.2015 г. 87.85%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1265207.04.2015 г. Прецедател: Василка Йорданова Тодорова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 10, вх. 4, ап. 20, ул. "Сан Стефано" Член: Иванка Стоичкова Свирецова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 10, вх. 9, ап. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Атанас Русев Райнов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 10, вх. 1, ап. 12, ул. "Сан Стефано"1265507.04.2015 г. Контрольор: Юлия Сейкова Цекунова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 10, вх. 1, ап. 21, ул. "Сан Стефано" Член: Дачо Костадинов Петров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 10, вх. 3, ап. 14, ул. "Сан Стефано" Член: Стефан Георгиев Милев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 10, вх. 3, ап. 11, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-13619.08.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 462, ул. "Сан Стефано"  15.08.2016 г.   85.14% Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1350215.08.2016 г. Прецедател: Киро Петров Паскалев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 462, ул. "Сан Стефано", ел. поща kiro_paskalev@abv.bg Член: Златка Дамянова Йорданова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 462, ул. "Сан Стефано", ел. поща zlatka_yordanova_54@abv.bg Член: Добринка Калчева Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 462, ул. "Сан Стефано", ел. поща pavi_ivanova@abv.bg1350515.08.2016 г. Контрольор: Яна Йорданова Стефанова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 462, ул. "Сан Стефано", ел. поща yana_stefanova_80@abv.bg Член: Жана Дачева Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 462, ул. "Сан Стефано" Член: Димитър Драгомиров Пантов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 462, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-13822.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 53, ул. "Сан Стефано""гр. Бургас, ж.к "Меден Рудник, бл.53" 08.04.2015 г.12722.04.2015 г. 96.94%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1265808.04.2015 г. Прецедател: Мария Желязкова Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 53, вх. 1, ет. 1, ап. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Янка Русева Борисова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 53, вх. 2, ет. 4, ап. 35, ул. "Сан Стефано" Член: Георги Киров Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 53, вх. 4, ет. 8, ап. 88, ул. "Сан Стефано" Член: Янка Русева Борисова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 53, вх. 2, ет. 4, ап. 35, ул. "Сан Стефано" Член: Георги Киров Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 53, вх. 4, ет. 8, ап. 88, ул. "Сан Стефано" Член: Янка Русева Борисова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 53, вх. 2, ет. 4, ап. 35, ул. "Сан Стефано" Член: Георги Киров Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 53, вх. 4, ет. 8, ап. 88, ул. "Сан Стефано"1266108.04.2015 г. Контрольор: Диляна Костадинова Михалева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 53, вх. 3, ет. 8, ап. 71, ул. "Сан Стефано", ел. поща mihaleva_@abv.bgКрасимира Кръстева
   91-00-15127.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 104, ул. "Сан Стефано""Бургас, ж.к. "Меден Рудник", блок 104" 17.04.2015 г.13328.04.2015 г. 89.01%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1267817.04.2015 г. Прецедател: Елизабет Степан Жунгурдиян , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 104, вх. 2, ет. 8, ап. 46, ул. "Сан Стефано" Член: Доника Петкова Петкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 104, вх. 1, ет. 7, ап. 20, ул. "Сан Стефано" Член: Данка Христова Енева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 104, вх. 3, ет. 1, ап. 51, ул. "Сан Стефано"1268117.04.2015 г. Контрольор: Тодор Петков Делиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 104, вх. 2, ет. 2, ап. 30, ул. "Сан Стефано" Член: Донка Михова Личлева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 104, вх. 3, ет. 1, ап. 50, ул. "Сан Стефано" Член: Станка Димитрова Лиглева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 104, вх. 1, ет. 2, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-15227.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 28, ул. "Сан Стефано""428, гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", блок 28" 20.04.2015 г.13228.04.2015 г. 92.45%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1267220.04.2015 г. Прецедател: Чавдар Ботев Ботев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 28, вх. 3, ет. 1, ап. 47, ул. "Сан Стефано", ел. поща chavdar.botev@abv.bg Член: Тодор Иванов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 28, вх. 4, ет. 4, ап. 80, ул. "Сан Стефано" Член: Калин Костов Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 28, вх. 1, ет. 6, ап. 15, ул. "Сан Стефано"1267520.04.2015 г. Контрольор: Илиян Чавдаров Микулашев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 28, вх. 2, ет. 1, ап. 25, ул. "Сан Стефано" Член: Ганка Добрева Саева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 28, вх. 2, ет. 4, ап. 32, ул. "Сан Стефано" Член: Данаил Калудов Пейчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 28, вх. 1, ет. 6, ап. 17, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-153 гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 102, ул. "Сан Стефано""Надежда 102"гр. Бургас, жк"Меден рудник"бл.102, вх.А,Б,В,Г 07.07.2016 г.   95.60%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    13531  Прецедател: Атанас Петров Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 102, ул. "Сан Стефано" Член: Димитър Христов Христов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 102, ул. "Сан Стефано" Член: Деян Валентинов Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 102, ул. "Сан Стефано"1353407.07.2016 г. Контрольор: Елена Иванова Филипова0888369397, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 102, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-157 гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 81, вх. 4,5,6,7, ул. "Сан Стефано"СС"Меден рудник" бл.81, вх.4, 5, 6, 7, гр. Бургас 09.08.2016 г.   98.43%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1354509.08.2016 г. Прецедател: Стоянка Димитрова Драганова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 81, вх. 4,5,6,7, ул. "Сан Стефано" Член: Донка Минчева Чанева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 81, вх. 4,5,6,7, ул. "Сан Стефано" Член: Йордан Стоянов Йорданов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 81, вх. 4,5,6,7, ул. "Сан Стефано"1354809.08.2016 г. Контрольор: Мария Димова Митева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 81, вх. 4,5,6,7, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-15805.10.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 43, ул. "Сан Стефано"гр.Бургас,жк "Меден рудник", бл.43 03.10.2016 г.   81.78%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    13551  Прецедател: Андрей Георгиев Андреев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 43, ул. "Сан Стефано" Член: Димитър Илианов Цветков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 43, ул. "Сан Стефано" Член: Танка Борисова Тодорова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 43, ул. "Сан Стефано"13555  Контрольор: Денис Карасев Владимирович, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 43, ул. "Сан Стефано" Член: Цвета Донева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 43, ул. "Сан Стефано" Член: Живко Стоянов Димитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 43, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-16114.10.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 455, вх. 7,8, ул. "Сан Стефано"гр.Бургас, к-с "Меден рудник" бл.455-7/8 09.10.2016 г.   97.18%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1355809.10.2016 г. Прецедател: Дена Георгиева Драганова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 455, вх. 7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Славейка Иванова Кръстева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 455, вх. 7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Марина Тодорова Кърджилова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 455, вх. 8, ул. "Сан Стефано"13561  Контрольор: Соня Методиева Петева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 455, вх. 7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Златина Бориславова Иванчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 455, вх. 7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Керанка Стаматова Арабаджиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 455, вх. 7,8, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-16605.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 64, ул. "Сан Стефано""блок 64, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас 28.04.2015 г.14508.05.2015 г. 82.71%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1271228.04.2015 г. Прецедател: Радко Кирилов Петров , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 64, вх. 5, ап. 64, ул. "Сан Стефано", ел. поща radirally@abv.bg Член: Марияна Кънчева Петрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 64, вх. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Дiмитър Костадинов Карачобанов , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 64, вх. 1, ет. 4, ул. "Сан Стефано"1271528.04.2015 г. Контрольор: Нина Юлиянова Дунчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 64, ет. 6, ап. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Златинка Жекова Казакова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 64, вх. 6, ет. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Димитринка Христова Няголова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 64, вх. 2, ет. 4, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-16619.10.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 29, вх. 1,2,3, ул. "Сан Стефано"гр.Бургас, жк "Меден рудник" бл.29, вх.1,2,3 10.10.2016 г.   95%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    13564  Прецедател: Яна ВълчеваТодорова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 29, вх. 1,2,3, ул. "Сан Стефано"13565  Контрольор: Магдалена Атанасова Катрапелова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 29, вх. 1,2,3, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-16805.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 122, ул. "Сан Стефано""блок 122, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас 23.04.2015 г.14608.05.2015 г. 75.662%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1271823.04.2015 г. Прецедател: Денислава Димтрова Войкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 122, вх. 4, ул. "Сан Стефано", ел. поща slanchice17@abv.bg Член: Алдин Хубанов Фалджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 122, ет. 2, ап. 2, ул. "Сан Стефано" Член: Люднил Левчов Фалджиев , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 122, вх. 3, ул. "Сан Стефано"1272123.04.2015 г. Контрольор: Стойчо Балев Балев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 122, вх. 1, ул. "Сан Стефано" Член: Десислава Атанасова Драганова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 122, вх. 1, ул. "Сан Стефано" Член: Иван Руменов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 122, вх. 5, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-17125.10.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 83, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано"гр.Бургас,к-с "Меден рудник", бл.83, вх. А и Б 25.09.2016 г.   88%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1356625.09.2016 г. Прецедател: Йордан Костов Димитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 83, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Петранка Георгиева Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 83, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Йорданка Радева Цветкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 83, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано"1356925.09.2016 г. Контрольор: Димка Колева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 83, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-17311.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 26, ул. "Сан Стефано""Бургас, "Меден Рудник", бл.26" 30.04.2015 г.15213.05.2015 г. 83.755%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1272630.04.2015 г. Прецедател: Димичо Иванов Тодоров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 26, ул. "Сан Стефано" Член: Иван Георгиев Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 26, ул. "Сан Стефано" Член: Петър Любомиров Монев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 26, ул. "Сан Стефано"1272930.04.2015 г. Контрольор: Янка Петрова Пройнова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 26, ул. "Сан Стефано" Член: Димитър Атанасов Грозев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 26, ул. "Сан Стефано" Член: Ташка Жекова Ружева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 26, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-17712.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 55, вх. 1,2,3,4, ул. "Сан Стефано""гр. Бургас , ж.р "Меден Рудник", бл.55, вх.1,2,3 и 4" 28.04.2015 г.16320.05.2015 г. 81.78%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1275628.04.2015 г. Прецедател: Христина Русева Люцканова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 55, вх. 1, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Снежана Костова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 55, вх. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Софка Кирова Стоянова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 55, вх. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Снежана Костова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 55, вх. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Софка Кирова Стоянова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 55, вх. 4, ул. "Сан Стефано"1275928.04.2015 г. Контрольор: Димитър Димитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 55, вх. 1, ул. "Сан Стефано" Член: Бирис Игнатов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 55, вх. 2, ул. "Сан Стефано" Член: Стоян Костов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 55, вх. 3, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-17708.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6, ул. "Сан Стефано"гр.Бургас,кс "Меден рудник", бл.417, вх.1,2,3,4,5,6 30.10.2016 г.   96.136%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1358230.10.2016 г. Прецедател: Нели Георгиева Георгиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6, ул. "Сан Стефано" Член: Георги Иванов Зехирев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6, ул. "Сан Стефано" Член: Тодорка Георгиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6, ул. "Сан Стефано"13585  Контрольор: Цветан Красимиров Кръстев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6, ул. "Сан Стефано" Член: Стефан Николон Райнов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6, ул. "Сан Стефано" Член: Иван Александров Арсов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-17812.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, ул. "Сан Стефано""бл.126, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас 30.04.2015 г.15615.05.2015 г. 91.305.%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1274930.04.2015 г. Прецедател: Петко Момчилов Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 4, ет. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Дочка Мавродиева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 3, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Тодор Иванов Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 4, ет. 7, ул. "Сан Стефано" Член: Дочка Мавродиева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 3, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Тодор Иванов Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 4, ет. 7, ул. "Сан Стефано" Член: Дочка Мавродиева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 3, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Тодор Иванов Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 4, ет. 7, ул. "Сан Стефано"1275230.04.2015 г. Контрольор: Велчо Стоянов Дмитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 5, ет. 4, ап. 69, ул. "Сан Стефано" Член: Йордан Генков Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 4, ет. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Марин Стоянов Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 126, вх. 4, ет. 5, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-17809.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 480, ул. "Сан Стефано"гр.Бургас, "Меден рудник", бл.480 10.10.2016 г.   95.28%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1359210.10.2016 г. Прецедател: Недко Неделчев Василев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 480, ул. "Сан Стефано" Член: Светослв Георгиев Вълков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 480, ул. "Сан Стефано" Член: Стоян Георгиев Турманов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 480, ул. "Сан Стефано"13595  Контрольор: Ради Богданов Динев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 480, ул. "Сан Стефано" Член: Румен Добринов Кехайов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 480, ул. "Сан Стефано" Член: Димитър Пеев Панков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 480, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-17914.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 477, вх. А,Б,В,Г, ул. "Сан Стефано""Меден рудник", бл.477, вх.А,Б,В,Г 09.11.2016 г.   100%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1359809.11.2016 г. Прецедател: Гиргина Стоянова Драганова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 477, вх. А,Б,В,Г, ул. "Сан Стефано" Член: Гинка Цветкова Тодорова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 477, вх. А,Б,В,Г, ул. "Сан Стефано" Член: Стоян Георгиев Анастасов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 477, вх. А,Б,В,Г, ул. "Сан Стефано"1360109.11.2016 г. Контрольор: Галина Парушева Вълева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 477, вх. А,Б,В,Г, ул. "Сан Стефано" Член: Тодорка Митева Ралчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 477, вх. А,Б,В,Г, ул. "Сан Стефано" Член: Стефка ИвановаАндреева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 477, вх. А,Б,В,Г, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-18015.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 415 Б, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано"гр. Бургас,к-с "Меден рудник", бл.415 Б, вх.А и Б" 21.09.2016 г.   100%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1361121.09.2016 г. Прецедател: Димитър Вангелов Шаовчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 415 Б, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Мария Стойкова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 415 Б, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Янко Николов Габровски, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 415 Б, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано"1361421.09.2016 г. Контрольор: Иван Николов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 415 Б, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Добромир Костадинов Димитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 415 Б, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Драгомир Петров Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 415 Б, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-18113.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 20, вх. 5,6,7,8,9,10, ул. "Сан Стефано""гр. Бургас , ж.р "Меден Рудник", бл.420, вх.5,6,7,8,9,10" 04.05.2015 г.16420.05.2015 г. 92.68%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1276204.05.2015 г. Прецедател: Дияна Генова Ташева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 20, вх. 8, ет. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Здравка Иванов Тонев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 20, вх. 6, ет. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Никола Апостолов Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 20, вх. 9, ет. 7, ул. "Сан Стефано" Член: Здравка Иванов Тонев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 20, вх. 6, ет. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Никола Апостолов Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 20, вх. 9, ет. 7, ул. "Сан Стефано"1276520.05.2015 г. Контрольор: Анета Проданова Воденичарова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 20, вх. 10, ул. "Сан Стефано" Член: Тодорка Николова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 20, вх. 7, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Стефан Христов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 20, вх. 5, ет. 8, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-18218.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 406гр. Бургас,жк "Меден рудник", бл.406 04.11.2016 г.   79.196%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1362704.11.2016 г. Прецедател: Стоян Йорданов Йорданов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 406 Член: Кънчо Маринов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 406 Член: Тоню Димов Грудов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 4061363004.11.2016 г. Контрольор: Ирина Димитрова Железова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 406 Член: Стоян Киров Попов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 406 Член: Зоя Кирилова Христова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 406М. Петрова
   91-00-18514.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 15А, вх. 2,3,4,5, ул. "Сан Стефано""гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", бл.415А, вх.2,3,4,5" 16.04.2015 г.15314.05.2015 г. 90.91.%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1274316.04.2015 г. Прецедател: Мария Георгиева Дюлгерова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 15А, вх. 2, ет. 7, ул. "Сан Стефано" Член: КрасимирТодоров Костадинов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 15А, вх. 3, ет. 8, ап. 21, ул. "Сан Стефано" Член: Данка Танева Йорданова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 15А, вх. 5, ет. 1, ап. 2, ул. "Сан Стефано" Член: КрасимирТодоров Костадинов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 15А, вх. 3, ет. 8, ап. 21, ул. "Сан Стефано" Член: Данка Танева Йорданова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 15А, вх. 5, ет. 1, ап. 2, ул. "Сан Стефано"1274616.04.2015 г. Контрольор: Владимир Рахнев Гроздев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 15А, вх. 3, ет. 6, ап. 15, ул. "Сан Стефано" Член: Донка Борисова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 15А, вх. 3, ет. 7, ап. 15, ул. "Сан Стефано" Член: Николай Петков Цветков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 15А, вх. 4, ет. 6, ап. 17, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-185 гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 72гр. Бургас,жк "Меден рудник", бл.72 14.10.2016 г.   95.533%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1363314.10.2016 г. Прецедател: Димитър Тошев Колев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 72, ул. "Сан Стефано", ел. поща dimitrakiii@abv.bg1363414.10.2016 г. Контрольор: Господинка Тодорова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ул. "Сан Стефано" № 72М. Петрова
   91-00-18724.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 33, вх. 1,2,3,4,5, ул. "Сан Стефано"гр. Бургас,к-с "Меден рудник", бл.33, вх.1, 2, 3, 4, 5 31.10.2016 г.   93.415%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1363531.10.2016 г. Прецедател: Руска Ангелова Амелева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 33, вх. 1,2,3,4,5, ул. "Сан Стефано" Член: Тяна Димитрова Арнаудова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 33, вх. 1,2,3,4,5, ул. "Сан Стефано" Член: Димитър Вълчев Качулков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 33, вх. 1,2,3,4,5, ул. "Сан Стефано"1363831.10.2016 г. Контрольор: Пламен Ганчев Ганчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 33, вх. 1,2,3,4,5, ул. "Сан Стефано" Член: Жеко Василев Желязков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 33, вх. 1,2,3,4,5, ул. "Сан Стефано" Член: Димитринка Петкова Алексиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 33, вх. 1,2,3,4,5, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-18824.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 63, ул. "Сан Стефано"жк "Меден рудник", бл. 63 01.11.2016 г.   95.453%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1364701.11.2016 г. Прецедател: Елена Василевна Швец, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 63, ул. "Сан Стефано" Член: Дечко Митев Игнатов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 63, ул. "Сан Стефано" Член: Саркиз Минас Минасян, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 63, ул. "Сан Стефано"1365001.11.2016 г. Контрольор: Стоян Михов Павлов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 63, ул. "Сан Стефано" Член: Стефан Христов Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 63, ул. "Сан Стефано" Член: Александра Николова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 63, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-19025.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 482, ул. "Сан Стефано"апартаменти в бл. 482, жк "Меден рудник" 03.11.2016 г.   94.637%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1364103.11.2016 г. Прецедател: Тодор Михайлов Михайлов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 482, ул. "Сан Стефано" Член: Иринка Георгиева Баева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 482, ул. "Сан Стефано" Член: Николай Иванов Чолаков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 482, ул. "Сан Стефано"1364403.11.2016 г. Контрольор: Петър Пейков Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 482, ул. "Сан Стефано" Член: Красимир Тодоров Николов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 482, ул. "Сан Стефано" Член: Николай Иванов Кънев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 482, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-19118.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 18, ул. "Сан Стефано""бл. 18, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 15.05.2015 г.16520.05.2015 г. 88.63%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1276815.05.2015 г. Прецедател: Стефко Георгиев Тодорв, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 18, вх. 3, ет. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Кирил Желязков Стамов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 18, вх. 7, ул. "Сан Стефано" Член: Светлана Щерионова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 18, вх. 4, ет. 1, ул. "Сан Стефано" Член: Кирил Желязков Стамов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 18, вх. 7, ул. "Сан Стефано" Член: Светлана Щерионова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 18, вх. 4, ет. 1, ул. "Сан Стефано"1277115.05.2015 г. Контрольор: Николай Стоянов Сираков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 18, вх. 5, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Мартин Томов Томов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 18, вх. 2, ет. 2, ул. "Сан Стефано" Член: Милена Тодорова Димова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 18, вх. 1, ет. 6, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-19229.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 420, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано"гр. Бургас,к-с "Меден рудник", бл.420, вх.А и Б 15.11.2016 г.   86.84%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1365915.11.2016 г. Прецедател: Георги Димитров Кърнев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 420, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Мария Русева Байчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 420, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Ема Севова Желязкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 420, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано"1366215.11.2016 г. Контрольор: Мита Христова Младенова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 420, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Димитрина Гочева Вълкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 420, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано" Член: Христо Железчев Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 420, вх. А,Б, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-19319.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 21, вх. 1,2,3,4,5,6 и7, ул. "Сан Стефано""гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", бл.421, вх. 1,2,3,4,5,6 и 7" 15.05.2015 г.17226.05.2015 г. 92.65%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1279515.05.2015 г. Прецедател: Начо Стоянов Тодоров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 21, вх. 3, ет. 6, ап. 49, ул. "Сан Стефано" Член: Димитринка Атанасова Стойкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 21, вх. 7, ул. "Сан Стефано" Член: Христо Николов Арнаудов , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 21, вх. 5, ул. "Сан Стефано"1279815.05.2015 г. Контрольор: Стефан Колев Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 21, вх. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Йорданка Георгиева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 21, вх. 7, ул. "Сан Стефано" Член: Георги Куртев Куртев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 21, вх. 6, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-19329.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 27А, ул. "Сан Стефано"СЕС-27А, Меден рудник, гр.Бургас 18.11.2016 г.   96.216%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1365318.11.2016 г. Прецедател: Атанас Танев Пенчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 27А, ул. "Сан Стефано" Член: Мануел Дончев Михалев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 27А, ул. "Сан Стефано" Член: Петър Иванов Атанасов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 27А, ул. "Сан Стефано"1365618.11.2016 г. Контрольор: Венцислав Цветанов Върбанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 27А, ул. "Сан Стефано" Член: Димитринка Стоянова Цветкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 27А, ул. "Сан Стефано" Член: Георги Жеков Пенев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 27А, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-19419.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 115, вх. 1,2, ул. "Сан Стефано"гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", бл.115, вх.1,2" 18.05.2015 г.16620.05.2015 г. 82.47%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1277418.05.2015 г. Прецедател: Студенка Калоянова Химитлийска, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 115, вх. 2, ет. 5, ап. 37, ул. "Сан Стефано" Член: Милка Стоянова Янакиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 115, вх. 1, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Мара Михалева Люцканова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 115, вх. 2, ет. 8, ап. 45, ул. "Сан Стефано" Член: Милка Стоянова Янакиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 115, вх. 1, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Мара Михалева Люцканова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 115, вх. 2, ет. 8, ап. 45, ул. "Сан Стефано"1277718.05.2015 г. Контрольор: Цветан Благоев Спасов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 115, вх. 2, ап. 35, ул. "Сан Стефано" Член: Павел Андонов Костандиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 115, вх. 1, ет. 1, ул. "Сан Стефано" Член: Румен Андреев Панайотов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 115, вх. 1, ет. 7, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-19429.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 85, вх. 1-6, ул. "Сан Стефано"гр. Бургас, жк "Меден рудник", бл.85, вх.1-6 21.11.2016 г.   90.67%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1366521.11.2016 г. Прецедател: Деница Йосифова Петрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 85, вх. 1-6, ул. "Сан Стефано", ел. поща preciovsmoon@abv.bg Член: Лютфи Алтан Ахмедов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 85, вх. 1-6, ул. "Сан Стефано" Член: Мара Георгиева Камиларова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 85, вх. 1-6, ул. "Сан Стефано"1366821.11.2016 г. Контрольор: Диан Атанасов Андонов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 85, вх. 1-6, ул. "Сан Стефано" Член: Надя Петрова Шарапанова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 85, вх. 1-6, ул. "Сан Стефано" Член: Михаил Тодоров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 85, вх. 1-6, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-19520.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, вх. 4,5 и 6, ул. "Сан Стефано""гр. Бургас, ж-к "Меден Рудник", бл.50, вх.4,5 и 6" 15.05.2015 г.17026.05.2015 г. 100%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1278315.05.2015 г. Прецедател: Станимир Михайлов Миланов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, вх. 5, ет. 8, ул. "Сан Стефано" Член: Емил Илчев Янев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, вх. 6, ет. 8, ул. "Сан Стефано" Член: Ангел Кирилов Недков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ет. 4, ул. "Сан Стефано" № 27 Член: Емил Илчев Янев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, вх. 6, ет. 8, ул. "Сан Стефано" Член: Ангел Кирилов Недков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, ет. 4, ул. "Сан Стефано" № 271278615.05.2015 г. Контрольор: Никола Янев Николов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, вх. 5, ет. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Пламен Александров , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, вх. 4, ет. 2, ул. "Сан Стефано" Член: Манчо Йорданов Манчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 50, вх. 4, ет. 2, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-19621.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, ул. "Сан Стефано""гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", бл.70" 14.05.2015 г.17929.05.2015 г. 91.74%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1280914.05.2015 г. Прецедател: Кирил Томов Койчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 48, вх. 1, ет. 2, ул. "Сан Стефано" Член: Иван Димитров Петков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, вх. 1, ет. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Красимира Стояева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, вх. 3, ет. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Иван Димитров Петков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, вх. 1, ет. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Красимира Стоева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, вх. 3, ет. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Иван Димитров Петков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, вх. 1, ет. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Красимира Стоева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, вх. 3, ет. 3, ул. "Сан Стефано"1281214.05.2015 г. Контрольор: Мария Веселинова Костова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, вх. 3, ет. 8, ап. 48, ул. "Сан Стефано" Член: Величко Стайов Калоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, вх. 2, ет. 2, ул. "Сан Стефано" Член: Веселина Илиева Грудева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 70, ет. 2, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-19721.02.2017 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 44, вх. 6,7,8, ул. "Сан Стефано""гр. Бургас, жк ""Меден рудник""бл .44" 27.01.2017 г.   93.24%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1385827.01.2017 г. Прецедател: Наско Борисов Данаилов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 44, вх. 6,7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Виолета Статева Статева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 44, вх. 6,7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Симона Дафинова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 44, вх. 6,7,8, ул. "Сан Стефано"1386127.01.2017 г. Контрольор: Иринка Генова Железчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 44, вх. 6,7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Тодорка Петрова Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 44, вх. 6,7,8, ул. "Сан Стефано" Член: Райка Кралева Златева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 44, вх. 6,7,8, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-19809.12.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 1,2,3,4, ул. "Сан Стефано""Меден рудник", бл.12, вх.1,2,3,4 30.11.2016 г.   98.094%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1370630.11.2016 г. Прецедател: Донка Станкова Стоянова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 1,2,3,4, ул. "Сан Стефано", ел. поща iva.25@abv.bg Член: Мария Стоянова Андрикова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 1,2,3,4, ул. "Сан Стефано" Член: Денка Димитрова Христова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 1,2,3,4, ул. "Сан Стефано"1370930.11.2016 г. Контрольор: Матьо Русев Димов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 1,2,3,4, ул. "Сан Стефано" Член: Пепа Аянова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 1,2,3,4, ул. "Сан Стефано" Член: Кристина Илиева Цветанова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 12, вх. 1,2,3,4, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-19922.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 69, ул. "Сан Стефано""блок 69 - ж-к "Меден Рудник" - гр. Бургас" 17.05.2015 г.17126.05.2015 г. 83.968%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1278917.05.2015 г. Прецедател: Женя Димитрова Димова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 69, вх. 3, ет. 2, ап. 49, ул. "Сан Стефано" Член: Николай Веселинов Арабаджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 69, вх. 7, ет. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Янаки Йорданов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 69, вх. 4, ет. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Николай Веселинов Арабаджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 69, вх. 7, ет. 6, ул. "Сан Стефано" Член: Янаки Йорданов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 69, вх. 4, ет. 3, ул. "Сан Стефано"1279217.05.2015 г. Контрольор: Пламен Николаев Пенчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 69, вх. 6, ет. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Димитър Тодоров Пачев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 69, вх. 1, ет. 8, ул. "Сан Стефано" Член: Георги Йорданов Колев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 69, вх. 2, ет. 3, ул. "Сан Стефано"Красимира Кръстева
   91-00-19909.12.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 59, ул. "Сан Стефано"Сдружение на собствениците на бл. 59 жк "Меден рудник" 02.11.2016 г.   95.718%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1367602.11.2016 г. Прецедател: Тодор Ладев Върбанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 59, ул. "Сан Стефано" Член: Свитлана Погребенна, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 59, ул. "Сан Стефано" Член: Димитрина Господинова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 59, ул. "Сан Стефано"1367902.11.2016 г. Контрольор: Юсеин Кемалов Мехмедов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 59, ул. "Сан Стефано" Член: Стефан Галинов Колев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 59, ул. "Сан Стефано" Член: Господин Иванов Господинов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 59, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
   91-00-2028.01.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 5, вх. 3, ул. "Сан Стефано"" гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник",бл. 405, вх.3" 17.01.2016 г.30304.02.2016 г. 95.68%от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост    1314317.01.2016 г. Прецедател: Валентин Неофитов Евтимов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 5, вх. 3, ет. 5, ул. "Сан Стефано" Член: Есма Мустафа Исмаил, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 5, вх. 3, ет. 3, ул. "Сан Стефано" Член: Станислав Стоянов Кърджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 5, вх. 3, ет. 2, ул. "Сан Стефано"1314617.01.2016 г. Контрольор: Добромир Желязков Янев , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 5, вх. 3, ет. 8, ул. "Сан Стефано" Член: Христо Георгиев Гаврилов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 5, вх. 3, ет. 4, ул. "Сан Стефано" Член: Христина Стойкова Стоева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", кв. к/с Съни Хил, бл. 5, вх. 3, ет. 8, ул. "Сан Стефано"М. Петрова
                            
Страница 1 от 4 (178 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
Следваща
[Условие]Създаване на филтър