ОБЩИНА БУРГАС

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер от регистъра
Дата от регистъра
Състояние
Номер от деловодство
Дата от деловодство
Адрес
Наименование на сдружение
Сдружение ЕИК
Учредително събрание
Сдружение - Номер на вписване
Сдружение - Дата на вписване
Сдружение - Период
Представени идеални части
Начин на представителство
Сдружение - Дейност
Сдружение - Адрес
Управител
Управител - изборна дата
Управител - срок
Председател на управителен съвет
Управителен съвет - дата
Управителен съвет - срок
Членове на управителен съвет
Председател на Контролния съвет/Контрольор
Контролния съвет/Контрольор - дата
Контролния съвет/Контрольор - срок
Контролния съвет - членове
Съставил
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
 28.10.2022 г. 63-00-124.10.2022 г.гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 16"ГР. БУРГАС Ж.К. СЛАВЕЙКОВ БЛ. 16"17706906320.10.2022 г.17210.03.2016 г. 99%Еднолично от управителяУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства за ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     20.10.2022 г. Председател: Живка Вълева Маврова гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 16, вх. 5, Член: Пламен Деянов Пенков гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 16, Член: Живко Тончев Желязков гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 16,Петя Веселинова Георгиева20.10.2022 г. Контрольор: Петя Веселинова Георгиева гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 16,Диляна Тодорова
     гр. Бургас, вх. А, Б, В, ул. "Сан Стефано" № 107                     Наталия Аргирова
   91-00-10627.03.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 97"бл.97, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 23.03.2015 г.9231.03.2015 г. 94.08%eднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     23.03.2015 г. Председател: Василка Стоянова Бинчева , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 97 Член: Мира Стоянова Мърморава, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 97 Член: Жиляна Павлова Добрева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 97Димитър Атанасов Карагьозов23.03.2015 г. Контрольор: Димитър Атанасов Карагьозов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 97 Член: Гошо Василев Станков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 97 Член: Габриева Веселинова Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 97М. Петрова
   91-00-10729.06.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50"РАДО-гр. Бургас, жр "Меден рудник", бл.50,вх.1,2 и 3" 17.06.2016 г.   98.17%еднолично от управителя на сдружението        Председател: Теменужка Георгиева Варимезова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50 Член: Петър Неделчев Бояджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50 Член: Стоян Иванов Колев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50 Член: Петър Неделчев Бояджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50 Член: Стоян Иванов Колев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50Мария Желязкова Петрова  Контрольор: Мария Желязкова Петрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50М. Петрова
   91-00-11230.03.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 60"бл.60, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 17.03.2015 г.9131.03.2015 г. 95.14%eднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     17.03.2015 г. Председател: Янка Георгиева Славова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 60, вх. 3, ет. 5 Член: Васил Божилов Шумов , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 60, вх. 1, ет. 4 Член: Христо Иванов Илиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 60, вх. 2, ет. 6Христо Георгиев Янев17.03.2015 г. Контрольор: Христо Георгиев Янев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 60, вх. 1, ет. 5 Член: Гергана Николова Ламбова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 60, вх. 3, ет. 6 Член: Калинка Пенева Колева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 60, вх. 2, ет. 7М. Петрова
   91-00-1225.01.2017 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 5,6,7,8гр. Бургас, к-с "Меден рудник", бл.12 12.01.2017 г.   95.112%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     12.01.2017 г. Председател: Гергана Георгиева Пеева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 5,6,7,8 Член: Андон Христов Двидов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 5,6,7,8 Член: Марияна Иванова Грозданова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 5,6,7,8 Член: Христо Николов Малчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 5,6,7,8Райна Иванова Николова12.01.2017 г. Контрольор: Райна Иванова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 5,6,7,8 Член: Неделина Стефанова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 5,6,7,8 Член: Светла Митева Ангелова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 5,6,7,8М. Петрова
   91-00-12408.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 31"бл.31, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 27.03.2015 г.11015.04.2015 г. 92.47%от управителя на управителния съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     27.03.2015 г. Председател: Мария Русинова Гергова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 31, вх. 5 Член: Пламена Николова Брадова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 31, вх. 3 Член: Кремена Георгиева Желева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 31, вх. 1 Член: Пламена Николова Брадова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 31, вх. 3 Член: Кремена Георгиева Желева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 31, вх. 1Кирил Тодоров Кирков27.03.2015 г. Контрольор: Кирил Тодоров Кирков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 31, вх. 2 Член: Иван Минов Минов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 31, вх. 2 Член: Колю Янчев Петров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 31, вх. 5Красимира Кръстева
   91-00-12615.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 84"бл.84, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 09.04.2015 г.11717.04.2015 г. 83.41%eднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     09.04.2015 г. Председател: Марийка Андонова Костова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 84, вх. 1, ет. 4, ап. 10 Член: Кънчо Желязков Кънев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 84, вх. 7, ет. 6 Член: Румен Мартинов Дойков , гр. Бургас, ул. "Миньорска" № 13Адриана Викторова Ковачева09.04.2015 г. Контрольор: Адриана Викторова Ковачева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 84, вх. 6, ет. 4 Член: Петър Атанасов Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 84, вх. 4, ет. 6 Член: Петър Стефанов Николов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 84, вх. 4, ет. 7, ап. 77М. Петрова
   91-00-12808.08.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 100"гр. Бургас,к-с "Меден рудник", бл.100" 26.07.2016 г.   91.82%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     26.07.2016 г. Председател: Катя тодорова Петрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 100, ел. поща katyatova@gmail.com Член: Йорданка Иванова Стефанова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 100, ел. поща jo_stefanova@abv.bg Член: Димитър Йорданов Ламбов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 100Галина Петрова Томова  Контрольор: Галина Петрова Томова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 100, ел. поща galinatomova@abv.bg Член: Мара Димитрова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 100 Член: Милена Минчева Костадинова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 100, ел. поща akusherka@abv.bgМ. Петрова
   91-00-13117.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 127"бл.127, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 06.04.2015 г.12221.04.2015 г. 93.238%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     06.04.2015 г. Председател: Димитър Генчев Генчев , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 127, вх. 5, ет. 4, ап. 72 Член: Стоян Иванов Манолов , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 127, вх. 3, ет. 6, ап. 41 Член: Стамен Тодоров Сариев , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 127, вх. 5, ет. 5, ап. 74Димитър Стоянов Костадинов06.04.2015 г. Контрольор: Димитър Стоянов Костадинов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 127, вх. 1, ет. 5, ап. 9 Член: Светлозар Стефанов Камбуров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 127, вх. 2, ет. 5, ап. 25 Член: Никола Пейчев Вълчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 127, вх. 4, ет. 5, ап. 58М. Петрова
   91-00-13217.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 76"Сдружение на собствениците на бл.76, ж.р. "Меден Рудник, гр. Бургас" 14.04.2015 г.12321.04.2015 г. 82.23%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     14.04.2015 г. Председател: Иван Русев Дончев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 76, вх. 2, ет. 5, ап. 27 Член: Лефтер Енчев Лефтеров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 76, вх. 1, ет. 8, ап. 15 Член: Марийка Христова Тодева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 76, вх. 3, ет. 6, ап. 54 Член: Лефтер Енчев Лефтеров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 76, вх. 1, ет. 8, ап. 15 Член: Марийка Христова Тодева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 76, вх. 3, ет. 6, ап. 54Стойко Петров Калпаклиев14.04.2015 г. Контрольор: Стойко Петров Калпаклиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 76, вх. 1, ет. 4, ап. 6 Член: Георги Кирилов Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 76, вх. 2, ет. 2, ап. 18 Член: Борислав Марков Тодоров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 76, вх. 3, ет. 3, ап. 46М. Петрова
   91-00-13317.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 71"бл.71, ж.р "Меден Рудник", гр. Бургас" 07.04.2015 г.12522.04.2015 г. 96.15%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     07.04.2015 г. Председател: Мария Димитрова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 71, вх. 3, ет. 7, ап. 19 Член: Иванка Николова Гьокова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 71, вх. 2, ап. 15 Член: Василка Андонова Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 71, вх. 3Ангел Василев Йорданов07.04.2015 г. Контрольор: Ангел Василев Йорданов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 71, вх. 2, ет. 5, ап. 14 Член: Кирил Атанасов Гавазов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 71, вх. 1, ап. 19 Член: Ценко Иванов Цонев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 71, вх. 3, ет. 3, ап. 7Красимира Кръстева
   91-00-13521.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 10"бл.10, ж.р "Меден Рудник", гр. Бургас" 07.04.2015 г.12622.04.2015 г. 87.85%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     07.04.2015 г. Председател: Василка Йорданова Тодорова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 10, вх. 4, ап. 20 Член: Иванка Стоичкова Свирецова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 10, вх. 9, ап. 3 Член: Атанас Русев Райнов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 10, вх. 1, ап. 12Юлия Сейкова Цекунова07.04.2015 г. Контрольор: Юлия Сейкова Цекунова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 10, вх. 1, ап. 21 Член: Дачо Костадинов Петров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 10, вх. 3, ап. 14 Член: Стефан Георгиев Милев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 10, вх. 3, ап. 11Красимира Кръстева
   91-00-13619.08.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 462  15.08.2016 г.   85.14% Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     15.08.2016 г. Председател: Киро Петров Паскалев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 462, ел. поща kiro_paskalev@abv.bg Член: Златка Дамянова Йорданова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 462, ел. поща zlatka_yordanova_54@abv.bg Член: Добринка Калчева Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 462, ел. поща pavi_ivanova@abv.bgЯна Йорданова Стефанова15.08.2016 г. Контрольор: Яна Йорданова Стефанова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 462, ел. поща yana_stefanova_80@abv.bg Член: Жана Дачева Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 462 Член: Димитър Драгомиров Пантов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 462М. Петрова
   91-00-13822.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 53"гр. Бургас, ж.к "Меден Рудник, бл.53" 08.04.2015 г.12722.04.2015 г. 96.94%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     08.04.2015 г. Председател: Мария Желязкова Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 53, вх. 1, ет. 1, ап. 3 Член: Янка Русева Борисова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 53, вх. 2, ет. 4, ап. 35 Член: Георги Киров Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 53, вх. 4, ет. 8, ап. 88 Член: Янка Русева Борисова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 53, вх. 2, ет. 4, ап. 35 Член: Георги Киров Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 53, вх. 4, ет. 8, ап. 88 Член: Янка Русева Борисова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 53, вх. 2, ет. 4, ап. 35 Член: Георги Киров Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 53, вх. 4, ет. 8, ап. 88Диляна Костадинова Михалева08.04.2015 г. Контрольор: Диляна Костадинова Михалева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 53, вх. 3, ет. 8, ап. 71, ел. поща mihaleva_@abv.bgКрасимира Кръстева
   91-00-15127.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 104"Бургас, ж.к. "Меден Рудник", блок 104" 17.04.2015 г.13328.04.2015 г. 89.01%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     17.04.2015 г. Председател: Елизабет Степан Жунгурдиян , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 104, вх. 2, ет. 8, ап. 46 Член: Доника Петкова Петкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 104, вх. 1, ет. 7, ап. 20 Член: Данка Христова Енева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 104, вх. 3, ет. 1, ап. 51Тодор Петков Делиев17.04.2015 г. Контрольор: Тодор Петков Делиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 104, вх. 2, ет. 2, ап. 30 Член: Донка Михова Личлева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 104, вх. 3, ет. 1, ап. 50 Член: Станка Димитрова Лиглева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 104, вх. 1, ет. 2М. Петрова
   91-00-15227.04.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 28"428, гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", блок 28" 20.04.2015 г.13228.04.2015 г. 92.45%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     20.04.2015 г. Председател: Чавдар Ботев Ботев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 28, вх. 3, ет. 1, ап. 47, ел. поща chavdar.botev@abv.bg Член: Тодор Иванов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 28, вх. 4, ет. 4, ап. 80 Член: Калин Костов Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 28, вх. 1, ет. 6, ап. 15Илиян Чавдаров Микулашев20.04.2015 г. Контрольор: Илиян Чавдаров Микулашев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 28, вх. 2, ет. 1, ап. 25 Член: Ганка Добрева Саева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 28, вх. 2, ет. 4, ап. 32 Член: Данаил Калудов Пейчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 28, вх. 1, ет. 6, ап. 17М. Петрова
   91-00-153 гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 102"Надежда 102"гр. Бургас, жк"Меден рудник"бл.102, вх.А,Б,В,Г 07.07.2016 г.   95.60%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост       Председател: Атанас Петров Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 102 Член: Димитър Христов Христов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 102 Член: Деян Валентинов Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 102Елена Иванова Филипова088836939707.07.2016 г. Контрольор: Елена Иванова Филипова0888369397, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 102М. Петрова
   91-00-157 гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 81, вх. 4,5,6,7СС"Меден рудник" бл.81, вх.4, 5, 6, 7, гр. Бургас 09.08.2016 г.   98.43%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     09.08.2016 г. Председател: Стоянка Димитрова Драганова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 81, вх. 4,5,6,7 Член: Донка Минчева Чанева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 81, вх. 4,5,6,7 Член: Йордан Стоянов Йорданов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 81, вх. 4,5,6,7Мария Димова Митева09.08.2016 г. Контрольор: Мария Димова Митева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 81, вх. 4,5,6,7М. Петрова
   91-00-15805.10.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 43гр.Бургас,жк "Меден рудник", бл.43 03.10.2016 г.   81.78%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост       Председател: Андрей Георгиев Андреев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 43 Член: Димитър Илианов Цветков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 43 Член: Танка Борисова Тодорова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 43Денис Карасев Владимирович  Контрольор: Денис Карасев Владимирович, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 43 Член: Цвета Донева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 43 Член: Живко Стоянов Димитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 43М. Петрова
   91-00-16114.10.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 455, вх. 7,8гр.Бургас, к-с "Меден рудник" бл.455-7/8 09.10.2016 г.   97.18%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     09.10.2016 г. Председател: Дена Георгиева Драганова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 455, вх. 7,8 Член: Славейка Иванова Кръстева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 455, вх. 7,8 Член: Марина Тодорова Кърджилова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 455, вх. 8Соня Методиева Петева  Контрольор: Соня Методиева Петева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 455, вх. 7,8 Член: Златина Бориславова Иванчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 455, вх. 7,8 Член: Керанка Стаматова Арабаджиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 455, вх. 7,8М. Петрова
   91-00-16605.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 64"блок 64, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас 28.04.2015 г.14508.05.2015 г. 82.71%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     28.04.2015 г. Председател: Радко Кирилов Петров , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 64, вх. 5, ап. 64, ел. поща radirally@abv.bg Член: Марияна Кънчева Петрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 64, вх. 4 Член: Дiмитър Костадинов Карачобанов , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 64, вх. 1, ет. 4Нина Юлиянова Дунчева28.04.2015 г. Контрольор: Нина Юлиянова Дунчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 64, ет. 6, ап. 5 Член: Златинка Жекова Казакова , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 64, вх. 6, ет. 5 Член: Димитринка Христова Няголова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 64, вх. 2, ет. 4Красимира Кръстева
   91-00-16619.10.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 29, вх. 1,2,3гр.Бургас, жк "Меден рудник" бл.29, вх.1,2,3 10.10.2016 г.   95%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост       Председател: Яна ВълчеваТодорова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 29, вх. 1,2,3Магдалена Атанасова Катрапелова  Контрольор: Магдалена Атанасова Катрапелова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 29, вх. 1,2,3М. Петрова
   91-00-16805.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 122"блок 122, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас 23.04.2015 г.14608.05.2015 г. 75.662%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     23.04.2015 г. Председател: Денислава Димтрова Войкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 122, вх. 4, ел. поща slanchice17@abv.bg Член: Алдин Хубанов Фалджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 122, ет. 2, ап. 2 Член: Люднил Левчов Фалджиев , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 122, вх. 3Стойчо Балев Балев23.04.2015 г. Контрольор: Стойчо Балев Балев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 122, вх. 1 Член: Десислава Атанасова Драганова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 122, вх. 1 Член: Иван Руменов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 122, вх. 5Красимира Кръстева
   91-00-17125.10.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 83, вх. А,Бгр.Бургас,к-с "Меден рудник", бл.83, вх. А и Б 25.09.2016 г.   88%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     25.09.2016 г. Председател: Йордан Костов Димитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 83, вх. А,Б Член: Петранка Георгиева Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 83, вх. А,Б Член: Йорданка Радева Цветкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 83, вх. А,БДимка Колева25.09.2016 г. Контрольор: Димка Колева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 83, вх. А,БМ. Петрова
   91-00-17311.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 26"Бургас, "Меден Рудник", бл.26" 30.04.2015 г.15213.05.2015 г. 83.755%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     30.04.2015 г. Председател: Димичо Иванов Тодоров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 26 Член: Иван Георгиев Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 26 Член: Петър Любомиров Монев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 26Янка Петрова Пройнова30.04.2015 г. Контрольор: Янка Петрова Пройнова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 26 Член: Димитър Атанасов Грозев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 26 Член: Ташка Жекова Ружева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 26М. Петрова
   91-00-17712.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 55, вх. 1,2,3,4"гр. Бургас , ж.р "Меден Рудник", бл.55, вх.1,2,3 и 4" 28.04.2015 г.16320.05.2015 г. 81.78%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     28.04.2015 г. Председател: Христина Русева Люцканова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 55, вх. 1, ет. 4 Член: Снежана Костова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 55, вх. 3 Член: Софка Кирова Стоянова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 55, вх. 4 Член: Снежана Костова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 55, вх. 3 Член: Софка Кирова Стоянова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 55, вх. 4Димитър Димитров28.04.2015 г. Контрольор: Димитър Димитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 55, вх. 1 Член: Бирис Игнатов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 55, вх. 2 Член: Стоян Костов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 55, вх. 3Красимира Кръстева
   91-00-17708.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6гр.Бургас,кс "Меден рудник", бл.417, вх.1,2,3,4,5,6 30.10.2016 г.   96.136%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     30.10.2016 г. Председател: Нели Георгиева Георгиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6 Член: Георги Иванов Зехирев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6 Член: Тодорка Георгиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6Цветан Красимиров Кръстев  Контрольор: Цветан Красимиров Кръстев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6 Член: Стефан Николон Райнов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6 Член: Иван Александров Арсов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 417, вх. 1,2,3,4,5,6М. Петрова
   91-00-17812.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126"бл.126, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас 30.04.2015 г.15615.05.2015 г. 91.305.%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     30.04.2015 г. Председател: Петко Момчилов Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 4, ет. 6 Член: Дочка Мавродиева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 3, ет. 4 Член: Тодор Иванов Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 4, ет. 7 Член: Дочка Мавродиева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 3, ет. 4 Член: Тодор Иванов Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 4, ет. 7 Член: Дочка Мавродиева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 3, ет. 4 Член: Тодор Иванов Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 4, ет. 7Велчо Стоянов Дмитров30.04.2015 г. Контрольор: Велчо Стоянов Дмитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 5, ет. 4, ап. 69 Член: Йордан Генков Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 4, ет. 3 Член: Марин Стоянов Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 126, вх. 4, ет. 5Красимира Кръстева
   91-00-17809.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 480гр.Бургас, "Меден рудник", бл.480 10.10.2016 г.   95.28%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     10.10.2016 г. Председател: Недко Неделчев Василев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 480 Член: Светослв Георгиев Вълков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 480 Член: Стоян Георгиев Турманов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 480Ради Богданов Динев  Контрольор: Ради Богданов Динев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 480 Член: Румен Добринов Кехайов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 480 Член: Димитър Пеев Панков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 480М. Петрова
   91-00-17914.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 477, вх. А,Б,В,Г"Меден рудник", бл.477, вх.А,Б,В,Г 09.11.2016 г.   100%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     09.11.2016 г. Председател: Гиргина Стоянова Драганова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 477, вх. А,Б,В,Г Член: Гинка Цветкова Тодорова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 477, вх. А,Б,В,Г Член: Стоян Георгиев Анастасов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 477, вх. А,Б,В,ГГалина Парушева Вълева09.11.2016 г. Контрольор: Галина Парушева Вълева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 477, вх. А,Б,В,Г Член: Тодорка Митева Ралчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 477, вх. А,Б,В,Г Член: Стефка ИвановаАндреева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 477, вх. А,Б,В,ГМ. Петрова
   91-00-18015.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 415 Б, вх. А,Бгр. Бургас,к-с "Меден рудник", бл.415 Б, вх.А и Б" 21.09.2016 г.   100%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     21.09.2016 г. Председател: Димитър Вангелов Шаовчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 415 Б, вх. А,Б Член: Мария Стойкова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 415 Б, вх. А,Б Член: Янко Николов Габровски, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 415 Б, вх. А,БИван Николов Иванов21.09.2016 г. Контрольор: Иван Николов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 415 Б, вх. А,Б Член: Добромир Костадинов Димитров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 415 Б, вх. А,Б Член: Драгомир Петров Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 415 Б, вх. А,БМ. Петрова
   91-00-18113.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 20, вх. 5,6,7,8,9,10"гр. Бургас , ж.р "Меден Рудник", бл.420, вх.5,6,7,8,9,10" 04.05.2015 г.16420.05.2015 г. 92.68%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     04.05.2015 г. Председател: Дияна Генова Ташева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 20, вх. 8, ет. 3 Член: Здравка Иванов Тонев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 20, вх. 6, ет. 5 Член: Никола Апостолов Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 20, вх. 9, ет. 7 Член: Здравка Иванов Тонев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 20, вх. 6, ет. 5 Член: Никола Апостолов Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 20, вх. 9, ет. 7Анета Проданова Воденичарова20.05.2015 г. Контрольор: Анета Проданова Воденичарова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 20, вх. 10 Член: Тодорка Николова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 20, вх. 7, ет. 4 Член: Стефан Христов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 20, вх. 5, ет. 8Красимира Кръстева
   91-00-18218.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" № 406гр. Бургас,жк "Меден рудник", бл.406 04.11.2016 г.   79.196%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     04.11.2016 г. Председател: Стоян Йорданов Йорданов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" № 406 Член: Кънчо Маринов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" № 406 Член: Тоню Димов Грудов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" № 406Ирина Димитрова Железова04.11.2016 г. Контрольор: Ирина Димитрова Железова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" № 406 Член: Стоян Киров Попов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" № 406 Член: Зоя Кирилова Христова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" № 406М. Петрова
   91-00-18514.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 15А, вх. 2,3,4,5"гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", бл.415А, вх.2,3,4,5" 16.04.2015 г.15314.05.2015 г. 90.91.%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     16.04.2015 г. Председател: Мария Георгиева Дюлгерова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 15А, вх. 2, ет. 7 Член: КрасимирТодоров Костадинов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 15А, вх. 3, ет. 8, ап. 21 Член: Данка Танева Йорданова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 15А, вх. 5, ет. 1, ап. 2 Член: КрасимирТодоров Костадинов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 15А, вх. 3, ет. 8, ап. 21 Член: Данка Танева Йорданова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 15А, вх. 5, ет. 1, ап. 2Владимир Рахнев Гроздев16.04.2015 г. Контрольор: Владимир Рахнев Гроздев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 15А, вх. 3, ет. 6, ап. 15 Член: Донка Борисова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 15А, вх. 3, ет. 7, ап. 15 Член: Николай Петков Цветков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 15А, вх. 4, ет. 6, ап. 17Красимира Кръстева
   91-00-185 гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" № 72гр. Бургас,жк "Меден рудник", бл.72 14.10.2016 г.   95.533%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     14.10.2016 г. Председател: Димитър Тошев Колев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 72, ел. поща dimitrakiii@abv.bgГосподинка Тодорова Николова14.10.2016 г. Контрольор: Господинка Тодорова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" № 72М. Петрова
   91-00-18724.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 33, вх. 1,2,3,4,5гр. Бургас,к-с "Меден рудник", бл.33, вх.1, 2, 3, 4, 5 31.10.2016 г.   93.415%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     31.10.2016 г. Председател: Руска Ангелова Амелева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 33, вх. 1,2,3,4,5 Член: Тяна Димитрова Арнаудова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 33, вх. 1,2,3,4,5 Член: Димитър Вълчев Качулков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 33, вх. 1,2,3,4,5Пламен Ганчев Ганчев31.10.2016 г. Контрольор: Пламен Ганчев Ганчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 33, вх. 1,2,3,4,5 Член: Жеко Василев Желязков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 33, вх. 1,2,3,4,5 Член: Димитринка Петкова Алексиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 33, вх. 1,2,3,4,5М. Петрова
   91-00-18824.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 63жк "Меден рудник", бл. 63 01.11.2016 г.   95.453%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     01.11.2016 г. Председател: Елена Василевна Швец, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 63 Член: Дечко Митев Игнатов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 63 Член: Саркиз Минас Минасян, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 63Стоян Михов Павлов01.11.2016 г. Контрольор: Стоян Михов Павлов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 63 Член: Стефан Христов Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 63 Член: Александра Николова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 63М. Петрова
   91-00-19025.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 482апартаменти в бл. 482, жк "Меден рудник" 03.11.2016 г.   94.637%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     03.11.2016 г. Председател: Тодор Михайлов Михайлов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 482 Член: Иринка Георгиева Баева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 482 Член: Николай Иванов Чолаков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 482Петър Пейков Стоянов03.11.2016 г. Контрольор: Петър Пейков Стоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 482 Член: Красимир Тодоров Николов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 482 Член: Николай Иванов Кънев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 482М. Петрова
   91-00-19118.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 18"бл. 18, ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас" 15.05.2015 г.16520.05.2015 г. 88.63%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     15.05.2015 г. Председател: Стефко Георгиев Тодорв, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 18, вх. 3, ет. 5 Член: Кирил Желязков Стамов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 18, вх. 7 Член: Светлана Щерионова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 18, вх. 4, ет. 1 Член: Кирил Желязков Стамов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 18, вх. 7 Член: Светлана Щерионова Николова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 18, вх. 4, ет. 1Николай Стоянов Сираков15.05.2015 г. Контрольор: Николай Стоянов Сираков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 18, вх. 5, ет. 4 Член: Мартин Томов Томов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 18, вх. 2, ет. 2 Член: Милена Тодорова Димова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 18, вх. 1, ет. 6Красимира Кръстева
   91-00-19229.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 420, вх. А,Бгр. Бургас,к-с "Меден рудник", бл.420, вх.А и Б 15.11.2016 г.   86.84%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     15.11.2016 г. Председател: Георги Димитров Кърнев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 420, вх. А,Б Член: Мария Русева Байчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 420, вх. А,Б Член: Ема Севова Желязкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 420, вх. А,БМита Христова Младенова15.11.2016 г. Контрольор: Мита Христова Младенова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 420, вх. А,Б Член: Димитрина Гочева Вълкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 420, вх. А,Б Член: Христо Железчев Георгиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 420, вх. А,БМ. Петрова
   91-00-19319.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 21, вх. 1,2,3,4,5,6 и7"гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", бл.421, вх. 1,2,3,4,5,6 и 7" 15.05.2015 г.17226.05.2015 г. 92.65%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     15.05.2015 г. Председател: Начо Стоянов Тодоров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 21, вх. 3, ет. 6, ап. 49 Член: Димитринка Атанасова Стойкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 21, вх. 7 Член: Христо Николов Арнаудов , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 21, вх. 5Стефан Колев Стефанов15.05.2015 г. Контрольор: Стефан Колев Стефанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 21, вх. 6 Член: Йорданка Георгиева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 21, вх. 7 Член: Георги Куртев Куртев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 21, вх. 6Красимира Кръстева
   91-00-19329.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 27АСЕС-27А, Меден рудник, гр.Бургас 18.11.2016 г.   96.216%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     18.11.2016 г. Председател: Атанас Танев Пенчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 27А Член: Мануел Дончев Михалев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 27А Член: Петър Иванов Атанасов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 27АВенцислав Цветанов Върбанов18.11.2016 г. Контрольор: Венцислав Цветанов Върбанов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 27А Член: Димитринка Стоянова Цветкова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 27А Член: Георги Жеков Пенев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 27АМ. Петрова
   91-00-19419.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 115, вх. 1,2гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", бл.115, вх.1,2" 18.05.2015 г.16620.05.2015 г. 82.47%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     18.05.2015 г. Председател: Студенка Калоянова Химитлийска, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 115, вх. 2, ет. 5, ап. 37 Член: Милка Стоянова Янакиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 115, вх. 1, ет. 4 Член: Мара Михалева Люцканова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 115, вх. 2, ет. 8, ап. 45 Член: Милка Стоянова Янакиева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 115, вх. 1, ет. 4 Член: Мара Михалева Люцканова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 115, вх. 2, ет. 8, ап. 45Цветан Благоев Спасов18.05.2015 г. Контрольор: Цветан Благоев Спасов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 115, вх. 2, ап. 35 Член: Павел Андонов Костандиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 115, вх. 1, ет. 1 Член: Румен Андреев Панайотов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 115, вх. 1, ет. 7Красимира Кръстева
   91-00-19429.11.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 85, вх. 1-6гр. Бургас, жк "Меден рудник", бл.85, вх.1-6 21.11.2016 г.   90.67%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     21.11.2016 г. Председател: Деница Йосифова Петрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 85, вх. 1-6, ел. поща preciovsmoon@abv.bg Член: Лютфи Алтан Ахмедов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 85, вх. 1-6 Член: Мара Георгиева Камиларова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 85, вх. 1-6Диан Атанасов Андонов21.11.2016 г. Контрольор: Диан Атанасов Андонов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 85, вх. 1-6 Член: Надя Петрова Шарапанова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 85, вх. 1-6 Член: Михаил Тодоров, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 85, вх. 1-6М. Петрова
   91-00-19520.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50, вх. 4,5 и 6"гр. Бургас, ж-к "Меден Рудник", бл.50, вх.4,5 и 6" 15.05.2015 г.17026.05.2015 г. 100%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     15.05.2015 г. Председател: Станимир Михайлов Миланов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50, вх. 5, ет. 8 Член: Емил Илчев Янев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50, вх. 6, ет. 8 Член: Ангел Кирилов Недков, гр. Бургас, ет. 4, ул. "Мария Луиза" № 27 Член: Емил Илчев Янев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50, вх. 6, ет. 8 Член: Ангел Кирилов Недков, гр. Бургас, ет. 4, ул. "Мария Луиза" № 27Никола Янев Николов15.05.2015 г. Контрольор: Никола Янев Николов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50, вх. 5, ет. 5 Член: Пламен Александров , гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50, вх. 4, ет. 2 Член: Манчо Йорданов Манчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 50, вх. 4, ет. 2Красимира Кръстева
   91-00-19621.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70"гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", бл.70" 14.05.2015 г.17929.05.2015 г. 91.74%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     14.05.2015 г. Председател: Кирил Томов Койчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 48, вх. 1, ет. 2 Член: Иван Димитров Петков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70, вх. 1, ет. 6 Член: Красимира Стояева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70, вх. 3, ет. 3 Член: Иван Димитров Петков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70, вх. 1, ет. 6 Член: Красимира Стоева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70, вх. 3, ет. 3 Член: Иван Димитров Петков, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70, вх. 1, ет. 6 Член: Красимира Стоева Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70, вх. 3, ет. 3Мария Веселинова Костова14.05.2015 г. Контрольор: Мария Веселинова Костова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70, вх. 3, ет. 8, ап. 48 Член: Величко Стайов Калоянов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70, вх. 2, ет. 2 Член: Веселина Илиева Грудева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 70, ет. 2Красимира Кръстева
   91-00-19721.02.2017 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 44, вх. 6,7,8"гр. Бургас, жк ""Меден рудник""бл .44" 27.01.2017 г.   93.24%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     27.01.2017 г. Председател: Наско Борисов Данаилов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 44, вх. 6,7,8 Член: Виолета Статева Статева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 44, вх. 6,7,8 Член: Симона Дафинова Димитрова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 44, вх. 6,7,8Иринка Генова Железчева27.01.2017 г. Контрольор: Иринка Генова Железчева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 44, вх. 6,7,8 Член: Тодорка Петрова Иванова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 44, вх. 6,7,8 Член: Райка Кралева Златева, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 44, вх. 6,7,8М. Петрова
   91-00-19809.12.2016 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 1,2,3,4"Меден рудник", бл.12, вх.1,2,3,4 30.11.2016 г.   98.094%еднолично от управителя на сдружениетоУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     30.11.2016 г. Председател: Донка Станкова Стоянова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 1,2,3,4, ел. поща iva.25@abv.bg Член: Мария Стоянова Андрикова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 1,2,3,4 Член: Денка Димитрова Христова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 1,2,3,4Матьо Русев Димов30.11.2016 г. Контрольор: Матьо Русев Димов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 1,2,3,4 Член: Пепа Аянова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 1,2,3,4 Член: Кристина Илиева Цветанова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 12, вх. 1,2,3,4М. Петрова
   91-00-19922.05.2015 г.гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 69"блок 69 - ж-к "Меден Рудник" - гр. Бургас" 17.05.2015 г.17126.05.2015 г. 83.968%от управителен съветУсвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния и общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост     17.05.2015 г. Председател: Женя Димитрова Димова, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 69, вх. 3, ет. 2, ап. 49 Член: Николай Веселинов Арабаджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 69, вх. 7, ет. 6 Член: Янаки Йорданов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 69, вх. 4, ет. 3 Член: Николай Веселинов Арабаджиев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 69, вх. 7, ет. 6 Член: Янаки Йорданов Иванов, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 69, вх. 4, ет. 3Пламен Николаев Пенчев17.05.2015 г. Контрольор: Пламен Николаев Пенчев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 69, вх. 6, ет. 3 Член: Димитър Тодоров Пачев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 69, вх. 1, ет. 8 Член: Георги Йорданов Колев, гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 69, вх. 2, ет. 3Красимира Кръстева
                            
Страница 1 от 11 (518 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Следваща
[Условие]Създаване на филтър